ENERGETYCZNOŚĆ

Stosujemy najnowsze materiały energooszczędne o możliwie najniższym współczynniku przenikania ciepła.

Do wyboru mamy okna 2/3 szybowe w wytrzymałych aluminiowych profilach.
Nasze budynki posiadają rekuperację i klimatyzację.